Paul Brunton Daily Note

När en människa inser att en situation är bortom hennes makt att förändra kan hon stå ut med den genom att hålla fast vid tron att alla ting och alla tillstånd är givna av det universella medvetandet och att allt till slut kommer att ordnas till det bästa.

6.9.3.153
Lyssna2023-06-09

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapitel 3: Laws and Patterns of Experience
  • Nummer: 153

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se