Paul Brunton Daily Note

Trots att potentialen alltid funnits hos alla människor att upptäcka sitt Överjag och att bli etablerade i det, har det inte varit praktiskt möjligt. Vi måste utveckla förmågor som gör att vi gradvis kan mogna från det djuriska, genom våra samlade erfarenheter som människa, till att bli fullt etablerade i den fullkomliga föreningen med vårt högsta jag …

16.26.4.258
Lyssna2021-05-11

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 26: World-Idea
  • Kapitel 4: True Idea of Man
  • Nummer: 258, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se