Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Glimten kommer inte bara för vårt nöjes skull, vissa förpliktelser avseende rening och självförbättring följer i dess spår. Det ljus som glimten kastar in i vårt medvetande belyser även våra synder och svagheter. Vi ser dem tydligare för vad de är, liksom de förändringar som är nödvändiga – men också den förlåtelse som nåden ger.

14.22.7.223
Lyssna2021-08-04

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 7: After the Glimpse
  • Nummer: 223

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se