Paul Brunton Daily Note

… det kan sägas att den korta vägen utvecklar inspiration och väcker vår intuitiva känslighet.

15.23.1.151
Lyssna2021-06-15

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapitel 1: Entering the Short Path
  • Nummer: 151, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se