Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Eleven kommer slutligen att lära av erfarenhet att han måste lita till sig själv, och bara till sig själv, för att nå befrielsen. Den döende Buddhas sista uppmaning till sina lärjungar – ”sök inte tillflykt hos någon annan än dig själv” – har varit en värdefull vägledning för mig.

2.1.6.720
Lyssna2021-11-27

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 2
  • Kategori 1: Overview of the Quest
  • Kapitel 6: Student-Teacher
  • Nummer: 720

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se