Paul Brunton Daily Note

… Mental tystnad är en konst som kan utvecklas till en djup inre stillhet. Genom övning kan den vidmakthållas även mitt i yttre aktiviteter. Detta är skälet till varför förmågan att behålla lugnet anses så viktig i både yogan och filosofin.

15.24.3.309
Lyssna2023-12-06

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 15
  • Kategori 24: The Peace Within You
  • Kapitel 3: Practise Detachment
  • Nummer: 309, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se