Paul Brunton Daily Note

Den tiden kommer då det blir känt att glimtar är något som hör hemma i den mänskliga existensen, att de är en del av den normala tillvaron, och meningsfulla ämnen för vetenskapen att studera.

14.22.4.74
Lyssna2022-08-15

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Nummer: 74

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se