Paul Brunton Daily Note

… Att dras till det gudomliga behöver inte betyda att avvisa världen. I mänskligt liv finns rum både för det gudomliga och det jordiska. Att fördjupa kunskap och öka skönhet, att sprida medkänsla och höja människan – detta är vår uppgift idag.

13.20.1.425
Lyssna2022-05-29

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 13
  • Kategori 20: What Is Philosophy?
  • Kapitel 1: Toward Defining Philosophy
  • Nummer: 425, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se