Paul Brunton Daily Note

Har vi förlorat vår identitet efter föreningen med Överjaget? Är vi inte längre medvetna om den namngivne personen från förr? Om så vore fallet skulle vi inte kunna existera bland människor eller fullgöra våra plikter. Nej! – utåt är vi mer eller mindre samma person, men vårt beteendemönster avslöjar tydliga tecken på överlägsenhet jämfört med den vi tidigare var. I vårt inre är det fullständig revolution.

16.25.2.186
Lyssna2024-02-21

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 186

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se