Paul Brunton Daily Note

Přijde čas, kdy bude zjištěno, že záblesky jsou normální součástí lidské existence, že jsou v oblasti normálního života, a že jsou hodnotnými náměty pro vědecké bádání a studium.

14.22.4.74
2022-08-15

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 14
  • Kategorie 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitola 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Číslo: 74

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se