Paul Brunton Daily Note

Poselství pro naši dobu zní: „Doba profesionální duchovnosti minula. Vypěstovala náboženské pokrytectví a mystickou jalovost. Den duchovní světské existence je zde. Máme žít ve světě, ale nebýt z něho. Máme si denně vyhradit hodinu k meditaci a k úvaze, ale pro zbytek dne se věnovat všem ostatním povinnostem. Tímto způsobem budeme mít příležitost, kterou postrádají asketi a mniši, příležitost přenášet duchovní ideje do duchovních činů. To, že se cítíme být přitahováni k božství, nemusí znamenat, že se cítíme být odpuzováni světem. V lidském životě je prostor pro obojí, nebeské i pozemské. Prohlubovat poznání a zvyšovat krásu, šířit soucítění a povznášet člověka – to je dnes naším úkolem.“

13.20.1.425
2022-05-29

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 13
  • Kategorie 20: What Is Philosophy?
  • Kapitola 1: Toward Defining Philosophy
  • Číslo: 425, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se