Paul Brunton Daily Note

…Jiným způsobem lze říci, že Krátká stezka rozvíjí inspiraci a vyvolává intuici.

15.23.1.151
Poslouchat2021-06-15

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 15
  • Kategorie 23: Advanced Contemplation
  • Kapitola 1: Entering the Short Path
  • Číslo: 151, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se