Paul Brunton Daily Note

I když možnost tohoto odhalení a uvědomování si Nadjá i zakotvení v něm existuje pro každého člověka vždy a v každém okamžiku, pravděpodobnost již nikoli. Neboť musí získat vybavení, aby se vyvinul ze zvířete prostřednictvím zkušeností nashromážděných člověkem k tomuto plnému zakotvení v plném sjednocení se se svým nejvyšším bytím…

16.26.4.258
Poslouchat2021-05-11

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 26: World-Idea
  • Kapitola 4: True Idea of Man
  • Číslo: 258, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se