Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Je to přítomnostSvětové Mysli, co způsobuje, že věci se dějí podle Světové Ideje; Světová Mysl nemusí provádět každou jednotlivou činnost zvlášť…

16.27.3.33
2022-01-22

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 27: World-Mind
  • Kapitola 3: World-Mind and ``Creation``'
  • Číslo: 33, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se