Paul Brunton Daily Note

Když člověk přejde pod vládu Nadjá, způsobí to ztrátu identity? Není si již více vědom toho, že je tou jmenovitě uvedenou osobou minulosti? Kdyby tomu tak bylo, nemohl by v lidské společnosti existovat ani se věnovat svým povinnostem. Ne! – Zevně je více méně toutéž osobou, přestože jeho profil chování prokazuje rozeznatelné známky vyšší úrovně nad minulým člověkem, kterým byl. Vnitřně došlo k celkovému obratu.

16.25.2.186
2024-02-21

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitola 2: Enlightenment Which Stays
  • Číslo: 186

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se