Paul Brunton Daily Note

…Rozrušení citů a vášně brání člověku v dosažení tohoto mentálního klidu. Jestliže praxí nevypěstoval jeho sílu nebo jí nedosáhl milostí, tato rozrušení způsobí, že jej ztratí. Tato rozrušení zahrnují pocity jak příjemné, tak nepříjemné, touhy a žádosti stejně jako zármutek a úzkosti a chtíč, přehnané radovánky i přílišnou bolest. Umění mentálního klidu může být dovedeno až do hlubokého vnitřního ticha, které může být praxí vnitřně udržováno uprostřed zevní činnosti. To je důvod, proč v józe i ve filozofii je kladen tak velký důraz na to zůstávat klidný.

15.24.3.309
2023-12-06

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 15
  • Kategorie 24: The Peace Within You
  • Kapitola 3: Practise Detachment
  • Číslo: 309, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se