Paul Brunton Daily Note

Vielä tulee aika, jolloin ymmärretään, että väläykset kuuluvat oikeasti ihmiselämään, ovat normaalin elämän alueella ja kelvollisia opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen kohteiksi.

14.22.4.74
2022-08-15

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 14
  • Osa 22: Inspiration and the Overself
  • Luku 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Jae: 74

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se