Paul Brunton Daily Note

Kun ihminen kokee, että jokin olosuhde ei ole hänen muutettavissaan, se on paras vain kestää uskoen, että kaikki asiat ja olosuhteet ovat lopulta Universaalin Mielen aikaansaamia ja että ne koituvat lopulta parhaaksi.

6.9.3.153
2023-06-09

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 6
  • Osa 9: From Birth to Rebirth
  • Luku 3: Laws and Patterns of Experience
  • Jae: 153

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se