Paul Brunton Daily Note

Vaikka mahdollisuus Yliminän löytämiseen, tietoisuuteen siitä ja vakiintuneeseen elämiseen siinä on aina ollut jokaisella ihmisellä jokaisella hetkellä, todennäköistä se ei ole ollut. Ihmisen on näet kehitettävä kyvyt kypsyä eläimestä täyteen vakiintuneeseen yhteyteen korkeimman olemuksensa kanssa keräämällä kokemuksia

16.26.4.258
2021-05-11

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 16
  • Osa 26: World-Idea
  • Luku 4: True Idea of Man
  • Jae: 258, Ote

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se