Paul Brunton Daily Note

Det er ikke nok å samle på andre menneskers ideer. Vi må også selv være originale skapere. Vi må gå inn i den dype stillheten for å tenke selvstendig, analysere problemer, vurdere dem selv og be om opplysning.

5.7.3.30
2023-03-27

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 5
  • Kategori 7: The Intellect
  • Kapittel 3: The Development of Intellect
  • Nummer: 30

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se