Paul Brunton Daily Note

Selv om muligheten til å oppdage og bli bevisst det høyere selvet og leve ut fra det, hele tiden har vært til stede i alle mennesker, har den ikke vært selvsagt. For vi må utvikle våre evner og modnes gjennom menneskelige erfaringer for å kunne frigjøre oss fra instinktene og forenes fullt og helt med vårt høyeste vesen...

16.26.4.258
2021-05-11

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 26: World-Idea
  • Kapittel 4: True Idea of Man
  • Nummer: 258, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se