Paul Brunton Daily Note

... det kan sies at den korte veien utvikler inspirasjon og vekker intuisjon.

15.23.1.151
2021-06-15

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapittel 1: Entering the Short Path
  • Nummer: 151, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se