Paul Brunton Daily Note

Dette er vår videre oppgave, å bringe skjønnheten og roen, det overjordiske og immaterielle ved glimtet, inn i vår vanlige hverdag.

14.22.8.95
2022-09-30

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 8: Glimpses and Permanent Illumination
  • Nummer: 95

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se