Paul Brunton Daily Note

Verdensbevisstheten er i oss alle, reflektert som ”jeg”…

16.27.2.42
2022-05-22

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 27: World-Mind
  • Kapittel 2: Nature of World-Mind
  • Nummer: 42, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se