Paul Brunton Daily Note

Når vi finner ut at det er bortenfor vår makt å endre en situasjon, kan vi bedre tåle den når vi har tro på at alle ting og alle forhold til syvende og sist blir styrt av den universelle bevisstheten, og at disse til slutt vil tjene til det beste.

6.9.3.153
2023-06-09

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapittel 3: Laws and Patterns of Experience
  • Nummer: 153

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se