Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

… Wu-Wei, som betyr passivitet, ikke-handling, er den høyeste læren om taoisme og zen... Det høyere selvet er allerede der. Du som ego må ut av veien...

3.2.1.209
2021-09-22

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapittel 1: Ant's Long Path
  • Nummer: 209, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se