Paul Brunton Daily Note

Evolusjonen arbeider med mennesket på tre ulike områder: det intellektuelle, det mystiske og det moralske/fysiske. Alt må ivaretas … Filosofien ber oss om å følge den tredelte veien, selv om religion, vitenskap eller mystikk vanligvis er tilfreds med én enkelt vei. Meditasjon er det viktigste av alt, for uten den kan man ikke overskride intellektet, men meditasjon er ikke nok i seg selv...

3.2.5.195
2023-02-07

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapittel 5: Balance the Psyche
  • Nummer: 195, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se