Paul Brunton Daily Note

I dyp meditasjon, når vi sitter stille og trollbundet, mens all egoisme og all bekymring for øyeblikket er borte, er det mulig å forstå hva ordet Himmel egentlig betyr.

15.24.4.166
2024-04-24

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 24: The Peace Within You
  • Kapittel 4: Seek the Deeper Stillness
  • Nummer: 166

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se