Paul Brunton Daily Note

Den tiden kommer når vi forstår at glimt er en vesentlig del av vår menneskelige eksistens, at de er innenfor rammen av et normalt liv, og et fullgodt materiale for studier og vitenskapelig forskning.

14.22.4.74
2022-08-15

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Nummer: 74

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se