Paul Brunton Daily Note

… Kunsten å være mentalt stille kan utvikles videre til en dyp indre stillhet som vi gjennom øvelse kan bevare i vårt indre, også når vi er aktive i det ytre livet. Det er grunnen til at å beholde roen vektlegges så sterkt både innen yoga og filosofi.

15.24.3.309
2023-12-06

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 24: The Peace Within You
  • Kapittel 3: Practise Detachment
  • Nummer: 309, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se