Paul Brunton Daily Note

Når en person sier at han eller hun har hatt kontakt med Gud, enten vedkommende er en stor profet i transe eller en ydmyk lekmann- eller kvinne i bønn, er sannheten at personen virkelig har hatt kontakt med noe i seg selv som er så nært knyttet til Gud at det kanskje er mulig å få tilgivelse for denne misforståelsen. Men det er fortsatt ikke Gud. Det er hans eller hennes sjel, det høyere selvet.

16.25.1.101
2024-07-20

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 1: Their Meeting and Interchange
  • Nummer: 101

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se