Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

... Wu-Wei, което означава бездействие, а не опитване, е най-висшето учение на даоизма и дзен ... Свръхсебето вече е там.  Егото не трябва да пречи на пътя  му...

3.2.1.209
2021-09-22

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 3
  • Категория 2: Overview of Practices Involved
  • Глава 1: Ant's Long Path
  • Номер: 209, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se