Paul Brunton Daily Note

… Изкуството на умствената тишина може да бъде тласнато към дълбока вътрешна тишина и чрез практика може да бъде вътрешно поддържано и сред самата външна дейност. Ето защо стойността, която се придава на запазването на спокойствие е много висока както в йогата, така и във философията.

15.24.3.309
2023-12-06

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 15
  • Категория 24: The Peace Within You
  • Глава 3: Practise Detachment
  • Номер: 309, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se