Paul Brunton Daily Note

… Привличането към божественото не означава отблъскване от света. В човешкия живот има място както за небесното, така и за земното; за задълбочаване на познанието и увеличаване на красотата, разпространение на състрадание и издигане на човека – това е нашата работа днес.

13.20.1.425
2022-05-29

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 13
  • Категория 20: What Is Philosophy?
  • Глава 1: Toward Defining Philosophy
  • Номер: 425, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se