Paul Brunton Daily Note

Въпреки че, възможността за това откриване и осъзнаване на Свръх себето и установяването в него винаги съществува при всеки човек и във всеки момент, вероятността - не . Защото той сам трябва да разработи механизма за съзряване от животно - чрез натрупания човешки опит до това състояние - в пълен съюз с най-висшата си същност ...

16.26.4.258
2021-05-11

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 16
  • Категория 26: World-Idea
  • Глава 4: True Idea of Man
  • Номер: 258, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se