Paul Brunton Daily Note

Ще дойде време, когато ще се установи, че проблясъците са реална част от човешкото съществуване, че те са в рамките на нормалния живот, че са валидни теми за изучаване и научна проверка.

14.22.4.74
2022-08-15

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Номер: 74

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se