Paul Brunton Daily Note

В дълбините на медитацията, когато човек седи неподвижен и омагьосан, целият егоизъм е изчезнал за момента и всяка грижа е спряна, е възможно да се разбере какво всъщност означава думата „рай“.

15.24.4.166
2024-04-24

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 15
  • Категория 24: The Peace Within You
  • Глава 4: Seek the Deeper Stillness
  • Номер: 166

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se