Paul Brunton Daily Note

Най-удовлетворяващите доказателства ще дойдат при него, за това, че Висшият Аз наистина ръководи хода на външния му живот и наистина вдъхновява хода на неговия вътрешен живот.

14.22.1.275
2024-06-17

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 1: Intuition the Beginning
  • Номер: 275

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se