Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Получаването на проблясък не е само за негово удоволствие и удовлетворение: с него следват някои задължения за самоочистване и самоусъвършенстване. Светлината, която се хвърля в него, пада и върху греховете и слабостите му. Той ги вижда по-ясно какви са, както и изменението, което трябва да направи. Но той вижда и опрощението, което благодатта дава.

14.22.7.223
2021-08-04

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 7: After the Glimpse
  • Номер: 223

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se