Paul Brunton Daily Note

След това преминаване към управлението на Висшия аз, той носи ли загуба на идентичност? Той вече не осъзнава ли, че е посоченото лице от миналото? Ако беше така, той не би могъл да съществува в човешкото общество или да изпълнява задълженията си. Не! – външно той е повече или по-малко същият, въпреки че моделът му на поведение издава разпознаваеми признаци на превъзходство над предишния човек, който е бил. Вътрешно , има пълна революция.

16.25.2.186
2024-02-21

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 16
  • Категория 25: World-Mind in Individual Mind
  • Глава 2: Enlightenment Which Stays
  • Номер: 186

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se