Paul Brunton Daily Note

Когато човек открие, че дадено състояние е извън силите му да го промени, той може да го понесе по-добре, като поддържа вярата, че всички неща и всички условия са в крайна сметка наредени от Вселенския разум и че в крайна сметка те ще постигнат най-доброто.

6.9.3.153
2023-06-09

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 6
  • Категория 9: From Birth to Rebirth
  • Глава 3: Laws and Patterns of Experience
  • Номер: 153

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se