Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Det Gudlignende dybeste Selv i os ved og mærker på sit eget niveau; derfor er intellektets ræsonnementer og de æstetiske følelser refleksioner på et lavere niveau af spirituelle aktiviteter.

16.25.1.15
2021-08-03

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitel 1: Their Meeting and Interchange
  • Nummer: 15

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se