Paul Brunton Daily Note

Medfører denne overgang til Overselvets styre at han mister sin identitet? Er han ikke længere klar over, at han er den navngivne person, han var før? Hvis det var sådan, kunne han ikke eksistere i det menneskelige samfund eller varetage sine pligter. Nej! – udadtil er han mere eller mindre den samme, selvom hans adfærdsmønster viser klare tegn på forbedring sammenholdt med den, han tidligere var. Indadtil er der total omvæltning.

16.25.2.186
2024-02-21

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 186

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se