Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Uczeń w końcu nauczy się przez doświadczenie, że musi sam szukać zbawienia w sobie. Pożytecznym przewodnikiem były dla mnie ostatnie słowa umierającego Buddy, skierowane do jego własnych uczniów: „Nie szukajcie schronienia u nikogo poza sobą.”

2.1.6.720
2021-11-27

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 2
  • Kategoria 1: Overview of the Quest
  • Rozdział 6: Student-Teacher
  • Numer: 720

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se