Paul Brunton Daily Note

To jest nasze dalsze i bardziej zaawansowane zadanie - aby wlać piękno i spokój, nieziemskość i niematerialność spojrzenia w naszą zwykłą codzienność.

14.22.8.95
2022-09-30

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 14
  • Kategoria 22: Inspiration and the Overself
  • Rozdział 8: Glimpses and Permanent Illumination
  • Numer: 95

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se