Paul Brunton Daily Note

… Sztukę mentalnego spokoju można doprowadzić do stanu głębokiego wewnętrznego ładu i dzięki praktyce, można ją utrzymać pośród zewnętrznych aktywności. Dlatego też zarówno w jodze, jak i filozofii, przywiązuje się dużą wagę do zachowania wewnętrznej równowagi.

15.24.3.309
2023-12-06

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 15
  • Kategoria 24: The Peace Within You
  • Rozdział 3: Practise Detachment
  • Numer: 309, Wyciąg

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se