Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Podobna do Boga najgłębsza Jaźń w nas zna i czuje na swoim własnym poziomie; dlatego rozumowanie intelektualne i odczucia estetyczne są refleksjami na niższym poziomie doznań duchowych.

16.25.1.15
2021-08-03

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 25: World-Mind in Individual Mind
  • Rozdział 1: Their Meeting and Interchange
  • Numer: 15

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se