Paul Brunton Daily Note

Kiedy człowiek stwierdzi, że zmiana stanu jego bycia jest poza jego mocą, może lepiej to znieść, wierząc - że wszystkie rzeczy i warunki panujące na świecie, są ostatecznie zarządzane przez Uniwersalny Umysł i że w ostatecznym rozrachunku dojdzie on, jak i całość stworzenia, do swej doskonałośći.

6.9.3.153
2023-06-09

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 6
  • Kategoria 9: From Birth to Rebirth
  • Rozdział 3: Laws and Patterns of Experience
  • Numer: 153

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se