Paul Brunton Daily Note

Chociaż możliwość odkrycia i świadomość istnienia Wyższej Jaźni zawsze towarzyszyła każdemu człowiekowi od samego prapoczątku na tej planecie, to ewolucyjna droga ku temu, nie była łatwa. Musiał zostać bowiem opracowany sposób ku dojrzewaniu od stanu zwierzęcia, poprzez gromadzenie doświadczeń, aż do pełnej jedności ze swoją najwyższą istotą …

16.26.4.258
2021-05-11

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 26: World-Idea
  • Rozdział 4: True Idea of Man
  • Numer: 258, Wyciąg

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se