Paul Brunton Daily Note

Narody potrzebują zbiorowego pokoju na zewnątrz, ale ludzie potrzebują osobistego pokoju wewnętrz samych siebie. Obydwa są ze sobą ściśle powiązane.

9.13.4.38
2024-05-28

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 9
  • Kategoria 13: Human Experience
  • Rozdział 4: World Crisis
  • Numer: 38

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se