Paul Brunton Daily Note

Nie wystarczy być biernym odbiorcą idei innych ludzi. Musisz być także własnym, oryginalnym pomysłodawcą. Musisz wejść w czystą ciszę, aby samodzielnie myśleć, analizować problemy i rozważać je wedle swego doświadczenia, oraz modlić się o oświecenie.

5.7.3.30
2023-03-27

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 5
  • Kategoria 7: The Intellect
  • Rozdział 3: The Development of Intellect
  • Numer: 30

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se