Biblioteket

The Notebooks of Paul Brunton
består av 34.000 filosofiska texter (notes), fördelade på 28 kategorier
- i varje kategori finns ett antal kapitel - och utgivna i
16 volymer (ej översatta till svenska).


Volym Kategori

Volym 1, Perspectives, inkluderar texter från alla 28 kategorier