Paul Brunton Daily Note

När någon säger att han har mött Gud, det må vara en stor profet i trans eller en ödmjuk lekman i bön är sanningen att han verkligen har mött något inom sig själv som är så nära förbundet med Gud att han kan förlåtas för sitt missförstånd. Men det är inte Gud, det är Överjaget, hans själ.

16.25.1.101
Lyssna2024-07-20

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitel 1: Their Meeting and Interchange
  • Nummer: 101

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se