Paul Brunton Daily Note

Eftersom egot är vad det är, en samling högre och lägre idéer som hela tiden står i konflikt med varandra, har det ingen annan garanterad framtid än total kollaps. Bibelordet ”ett rike som är delat kan inte bestå”, är passande här. Sökaren måste vara förvissad om att målet en dag kommer att uppnås, även om det inte skulle finnas någon lag om evolution som bekräftar det — men som det faktiskt finns!

6.8.4.397
Lyssna2019-02-16

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapitel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 397

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se