Paul Brunton Daily Note

Det kan vara lätt att göra misstaget att tro att andlighet betyder stagnation, att försöken att höja sig över världen betyder att dra sig undan den. Misstaget uppstår därför att man inte riktigt har förstått att det viktigaste är vad vi gör med våra tankar, inte med tingen. Det sista är alltid ett resultat av det första.

3.2.7.144
Lyssna2020-08-06

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapitel 7: Discipline Desires
  • Nummer: 144

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se