Paul Brunton Daily Note

Om vi överlämnar oss till den högre makten och ger upp vår personliga andliga framtid till den, måste vi även ge upp vår personliga fysiska framtid, med alla dess problem.

12.18.4.135
Lyssna2019-12-09

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 12
  • Kategori 18: The Reverential Life
  • Kapitel 4: Surrender
  • Nummer: 135

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se