Paul Brunton Daily Note

Inspirerad handling blir möjlig, bildlikt uttryckt, när varje handling får sin nödvändiga och temporära uppmärksamhet i medvetandets förgrund medan personen håller en stadig uppmärksamhet på Överjaget i bakgrunden av hans eller hennes medvetande.

14.22.2.57
Lyssna2019-09-16

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 2: Inspiration
  • Nummer: 57

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se