Paul Brunton Daily Note

Vi ser tydliga tecken på att gamla dåliga idéer och egoistiska ideal har nått slutfasen av sin existens och att deras kulturella möjligheter håller på att försvinna.

9.13.4.417
Lyssna2021-05-16

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 9
  • Kategori 13: Human Experience
  • Kapitel 4: World Crisis
  • Nummer: 417

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se