Paul Brunton Daily Note

Vi vet inte tillräckligt om livets mening och är inte tillräckligt intresserade av den. I vår okunnighet avgudar vi maskinen och skadar oss själva. I vår likgiltighet går vi miste om alla möjligheter att få uppleva inre frid i.

9.13.2.644
Lyssna2020-10-20

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 9
  • Kategori 13: Human Experience
  • Kapitel 2: Living in The World
  • Nummer: 644

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se