Paul Brunton Daily Note

Skillnaderna i medvetande mellan en amöba, en insekt, ett djur och en människa ger en fingervisning om vår utvecklingsväg.

16.26.4.185
Lyssna2019-07-20

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 26: World-Idea
  • Kapitel 4: True Idea of Man
  • Nummer: 185

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se