Paul Brunton Daily Note

… Den upplyste tar med sig sitt dagsmedvetande in i den djupa sömnen. Han kan låta det dämpas ner till ett svagt skimmer, men det är alltid närvarande.

13.19.3.123
Lyssna2020-02-23

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 13
  • Kategori 19: The Reign of Relativity
  • Kapitel 3: The States of Consciousness
  • Nummer: 123, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se