Paul Brunton Daily Note

De själviska intressen som är pådrivande för människans handlingar och styr hennes tänkande omintetgörs i grunden i den omfattande förvandling som äger rum vid inträdet i Överjagets liv.

6.8.4.449
Lyssna2020-03-30

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapitel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 449

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se