Paul Brunton Daily Note

Ondskan i världen må visa sig i en ny, förstorad och bedräglig form men är i sig själv inte ny, tvärtom är den mycket gammal. Platon förutsåg att om någon gud skulle komma hit till jorden så skulle han inte få behålla livet. Hans etiska ideal skulle inte accepteras och hans fysiska närvaro röjas ur vägen genom mord.

7.11.3.29
Lyssna2024-05-29

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 7
  • Kategori 11: The Negatives
  • Kapitel 3: Their Presence in The World
  • Nummer: 29

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se