Paul Brunton Daily Note

Vi måste utveckla religiös vördnad, mystisk intuition, moralisk styrka, skärpt intelligens och praktisk förmåga. På detta sätt byggs en rikare personlighet som är väl förberedd för att i vaket tillstånd ta emot Överjaget.

0.2.0.5
Lyssna2019-05-22

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 0
  • Kategori 2:
  • Kapitel 0: Introductory Paras
  • Nummer: 5

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se