Paul Brunton Daily Note

Да седиш в ненакърнена тишина, бдително и все пак пасивно, е правилното изкуство на съзерцанието.

15.23.7.24
2019-10-15

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 15
  • Категория 23: Advanced Contemplation
  • Глава 7: Contemplative Stillness
  • Номер: 24

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se