Paul Brunton Daily Note

Това учение ще бъде интересно само за онези, които отдавна изпитват стремеж към опит, по-висш от обикновения.

13.20.2.164
2020-11-24

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 13
  • Категория 20: What Is Philosophy?
  • Глава 2: Its Contemporary Influence
  • Номер: 164

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se