Paul Brunton Daily Note

Ако се обърнем към по-висшата сила, отдавайки своето лично духовно бъдеще на нея, ние трябва в същото време да отдадем и личното си физическо бъдеще с всичките му проблеми.

12.18.4.135
2019-12-09

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 12
  • Категория 18: The Reverential Life
  • Глава 4: Surrender
  • Номер: 135

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se