Paul Brunton Daily Note

Постижението може да изглежда твърде трудно, но не е невъзможно. Най-добрата гаранция за това е непрестанното присъствие на самата божествена душа в него.

2.1.5.145
2021-02-24

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 2
  • Категория 1: Overview of the Quest
  • Глава 5: Self-Development
  • Номер: 145

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se