Paul Brunton Daily Note

Докато краткият път трябва да се практикува по всяко време и навсякъде , чрез постоянно възпоменание и самосъзнание, дългият път трябва да се практикува в определено време и на определени места, чрез дадени упражнения.

15.23.5.109
2019-03-23

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 15
  • Категория 23: Advanced Contemplation
  • Глава 5: Balancing the Paths
  • Номер: 109

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se