Paul Brunton Daily Note

Вдъхновеното действие става възможно, когато, казано в пространствени метафори, всяко действие задържа необходимото и временно внимание в предния план на ума, докато Свръх Азът държи постоянното си внимание на фона на ума.

14.22.2.57
2019-09-16

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 2: Inspiration
  • Номер: 57

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se