Paul Brunton Daily Note

... ценна част от техниката на Търсенето е да се третира всяко голямо преживяване като средство за издигане на по-високо ниво. Всичко зависи не от специфичното естество на преживяването, но от неговата реакция към него. То може да бъде приятно или болезнено, изкушение или скръб, ласка от късмет или удар на съдбата; каквото и естество да използва, за да расте. Докато се движи от опит към опит, той може да премине от сила към сила. Ако използва правилно всяка ситуация - изучавайки я аналитично и безлично, молейки висшия Аз за помощ, ако опитът е под формата на изкушение, или мъдрост, ако е във формата на скръб - напредъкът му е гарантиран ...

3.2.5.96
2021-01-17

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 3
  • Категория 2: Overview of Practices Involved
  • Глава 5: Balance the Psyche
  • Номер: 96, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se