Paul Brunton Daily Note

Просветеният човек има същия вид тяло и същите пет сетива като непросветените хора. Неговият опит от света също трябва да бъде същият. Но - и това е огромна разлика - той го преживява заедно със Свръх Аза си.

16.25.2.234
2020-10-24

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 16
  • Категория 25: World-Mind in Individual Mind
  • Глава 2: Enlightenment Which Stays
  • Номер: 234

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se