Paul Brunton Daily Note

Лесно е да изпаднем в грешката, че духовността означава стагнация, че превъзмогването на светския живот означава той да се изостави. Тази грешка възниква, защото не се разбира ясно, че принципът на действие е това, което човек прави с мислите си, а не с нещата си. Защото втората дейност винаги е резултат от първата.

3.2.7.144
2020-08-06

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 3
  • Категория 2: Overview of Practices Involved
  • Глава 7: Discipline Desires
  • Номер: 144

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se