Paul Brunton Daily Note

Вземете го със себе си, където и да отидете - първо, в паметта си като Идея, и по- нататък, колкото по-вече се развивате, в действително Присъствие.

15.23.6.218
2019-01-18

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 15
  • Категория 23: Advanced Contemplation
  • Глава 6: Advanced Meditation
  • Номер: 218

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se