Paul Brunton Daily Note

Егоистичните интереси, които подтикват действието на човека или насочват неговите размишления, са унищожени корени и клони в тази огромна трансформация, която се извършва при навлизането в живота на Свръх себето.

6.8.4.449
2020-03-30

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 6
  • Категория 8: The Ego
  • Глава 4: Detaching from The Ego
  • Номер: 449

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se