Paul Brunton Daily Note

Det er lett å misforstå og tro at åndelighet betyr stagnasjon, at å overskride det jordiske livet betyr å forlate det. Denne feilen oppstår fordi vi ikke helt har forstått at det virksomme prinsippet er hva vi gjør med tankene våre, ikke med tingene. For det siste er alltid et resultat av det første.

3.2.7.144
2020-08-06

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapittel 7: Discipline Desires
  • Nummer: 144

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se