Paul Brunton Daily Note

Studier av årsak og virkning (karma) viser at menneskene må betale, ikke bare for det de har gjort galt, men også for det de har unnlatt å gjøre...

6.9.3.402
2021-01-18

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapittel 3: Laws and Patterns of Experience
  • Nummer: 402, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se