Paul Brunton Daily Note

Hvis vi kan overskride oss selv, reise oss og frigjøre oss fra egoets bånd, begjær og følelser, vil vi bli møtt av indre, fullkommen fred.

15.24.3.104
2019-08-17

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 24: The Peace Within You
  • Kapittel 3: Practise Detachment
  • Nummer: 104

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se