Paul Brunton Daily Note

De egoistiske motivene som styrer menneskets handlinger eller dets tenkning, rykkes opp med roten i den enorme forvandlingen som skjer når det trer inn i det høyere selvets liv.

6.8.4.449
2020-03-30

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 449

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se