Paul Brunton Daily Note

Det opplyste mennesket har samme kropp og de samme fem sanser som uopplyste mennesker har. Dets opplevelse av verden må også være den samme. Men - og dette er den store forskjellen - det opplever samtidig det høyere selvet.

16.25.2.234
2020-10-24

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 234

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se