Paul Brunton Daily Note

Inspirert handling blir mulig når alt vi gjør – billedlig talt - får vår nødvendige og midlertidige oppmerksomhet i forgrunnen av bevisstheten, mens det høyere selvet får vår uavbrutte oppmerksomhet i bakgrunnen av bevisstheten.

14.22.2.57
2019-09-16

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 2: Inspiration
  • Nummer: 57

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se