Paul Brunton Daily Note

De samme kreftene som sørger for at vi opplever en ny reinkarnasjon, frarøver oss også minnet om tidligere reinkarnasjoner.

6.8.2.121
2021-02-28

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 2: I-thought
  • Nummer: 121

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se