Paul Brunton Daily Note

Ta det med deg uansett hvor du går - først som en idé du prøver å huske, og etterhvert som du utvikler deg - et virkelig og guddommelig nærvær.

15.23.6.218
2019-01-18

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapittel 6: Advanced Meditation
  • Nummer: 218

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se