Paul Brunton Daily Note

… Den opplyste tar med bevisstheten han hadde i våken tilstand inn i søvnen. Han kan la den dempes ned til et svakt skinn, men den er alltid der.

13.19.3.123
2020-02-23

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 13
  • Kategori 19: The Reign of Relativity
  • Kapittel 3: The States of Consciousness
  • Nummer: 123, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se