Paul Brunton Daily Note

Mens den korte veien utøves hele tiden og overalt, gjennom kontinuerlig fokus på hva vi er, utøves den lange veien til bestemte tider og på spesielle steder gjennom formelle øvelser.

15.23.5.109
2019-03-23

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapittel 5: Balancing the Paths
  • Nummer: 109

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se