Paul Brunton Daily Note

Det er ikke bare et spørsmål om hvilket handlingsalternativ som vil være mest effektivt, men også hvilket som vil være mest etisk. Ingen av de to faktorene kan ignoreres uten at det har en pris. Det må tas hensyn til begge og skapes balanse mellom dem.

5.6.1.348
2019-12-10

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 5
  • Kategori 6: Emotions and Ethics
  • Kapittel 1: Uplift Character
  • Nummer: 348

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se