Paul Brunton Daily Note

Vi må utvikle religiøs ærefrykt, mystisk intuisjon, moralsk styrke, skjerpet intelligens og praktiske ferdigheter. På den måten utvikler vi en rikere personlighet og blir et godt egnet instrument som våkent kan å ta imot det høyere selvet.

0.2.0.5
2019-05-22

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 0
  • Kategori 2:
  • Kapittel 0: Introductory Paras
  • Nummer: 5

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se