Paul Brunton Daily Note

Lyhyttä Tietä harjoitetaan koko ajan ja kaikkialla keskeytymättömän muistamisen ja jatkuvan muistamiseen keskittymisen myötä, mutta Pitkää Tietä on harjoitettava määrättyinä ajankohtina ja erityisissä paikoissa muodollisin harjoituksin.

15.23.5.109
2019-03-23

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 15
  • Osa 23: Advanced Contemplation
  • Luku 5: Balancing the Paths
  • Jae: 109

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se