Paul Brunton Daily Note

Innoittunut toiminta on mahdollista, kun avaruudellisia kielikuvia käyttäen pinnalla oleva mieli keskittyy jokaiseen tekoon sille tarpeellisella ohimenevällä tarkkaavaisuudella samalla, kun Yliminä pitää ihmisen pysyvän tarkkaavaisuuden syvemmällä mielen tasolla.

14.22.2.57
2019-09-16

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 14
  • Osa 22: Inspiration and the Overself
  • Luku 2: Inspiration
  • Jae: 57

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se