Paul Brunton Daily Note

Ameeban, hyönteisen, eläimen ja ihmisen tietoisuuden erot edustavat kehityskaarta.

16.26.4.185
2019-07-20

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 16
  • Osa 26: World-Idea
  • Luku 4: True Idea of Man
  • Jae: 185

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se