Paul Brunton Daily Note

Samat voimat, jotka vievät meidät jälleensyntymän kokemukseen, myös riistävät meiltä muiston aiemmista ruumiillistumista.

6.8.2.121
2021-02-28

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 6
  • Osa 8: The Ego
  • Luku 2: I-thought
  • Jae: 121

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se