Paul Brunton Daily Note

Ei ole kyse vain siitä, mikä toimintatapa on tehokkain, vaan mikä on kaikkein eettisin. Kumpaakaan näistä tekijöistä ei voi jättää huomiotta, vaan ne on saatettava tasapainoiseen suhteeseen keskenään.

5.6.1.348
2019-12-10

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 5
  • Osa 6: Emotions and Ethics
  • Luku 1: Uplift Character
  • Jae: 348

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se