Paul Brunton Daily Note

Žák musí být tak pokorný, jako je tráva, po které všichni šlapou, a trpělivý jako strom, který je vystaven všem změnám počasí.

3.2.5.76
Poslouchat2019-02-17

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 3
  • Kategorie 2: Overview of Practices Involved
  • Kapitola 5: Balance the Psyche
  • Číslo: 76

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se