Paul Brunton Daily Note

Hledající musí vyvinout náboženské uctívání, mystickou intuici, mravní hodnoty, racionální inteligenci a činorodou užitečnost, aby rozvinul plnější osobnost. Tak se stane vhodným nástrojem pro sestoupení Nadjá do bdělého vědomí.

1.2.0.5
Poslouchat2019-05-22

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 1
  • Kategorie 2:
  • Kapitola 0: Introductory Paras
  • Číslo: 5

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se