Paul Brunton Daily Note

Je snadné upadnout do omylu, že duchovnost znamená stagnaci, že povznést se nad světský život znamená jej opustit. Tento omyl vzniká, protože jasně nechápeme, že rozhodujícím principem je, co člověk dělá se svými myšlenkami, ne se svými věcmi. Neboť druhá činnost je vždy výsledkem činnosti první.

3.2.7.144
Poslouchat2020-08-06

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 3
  • Kategorie 2: Overview of Practices Involved
  • Kapitola 7: Discipline Desires
  • Číslo: 144

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se