Paul Brunton Daily Note

Hledající může cítit, že jeho pozornost je náhle a jemně vtahována do nitra. Jakmile k tomu dojde, měl by ihned věnovat plnou pozornost tomuto jemnému šepotu Nadjá. Nesmírně se mu vyplatí na několik okamžiků opustit vše, co v tu chvíli právě dělá. Neboť, když se obrátí do nitra, jak je k tomu veden, šepot se rychle promění v hlasité volání, které přemůže celou jeho bytost. A když se tomuto naslouchání cele odevzdá, bude veden – a zde mluvíme jen formou metafory – do posvátného předsálí Nadjá. Návštěva může být velmi krátká, bude ale také velmi krásná, jemně povzbuzující a nesmírně poučná.

14.22.5.113
Poslouchat2020-05-25

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 14
  • Kategorie 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitola 5: Preparing for Glimpses
  • Číslo: 113

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se