Paul Brunton Daily Note

Vidíme všude kolem sebe všechny náznaky toho, že starý řád pošetilých myšlenek a na sebe soustředěných ideálů prochází posledními etapami své existence. Jeho kulturní možnosti jsou téměř vyčerpané.

9.13.4.417
Poslouchat2021-05-16

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 9
  • Kategorie 13: Human Experience
  • Kapitola 4: World Crisis
  • Číslo: 417

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se