Paul Brunton Daily Note

Inspirovaný čin je možný jen tehdy, řečeno v prostorových metaforách, jestliže člověk věnuje každému činu nutnou a přechodnou pozornost v popředí své mysli, zatímco Nadjá udržuje trvalou pozornost člověka v pozadí jeho mysli.

14.22.2.57
Poslouchat2019-09-16

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 14
  • Kategorie 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitola 2: Inspiration
  • Číslo: 57

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se