Paul Brunton Daily Note

I když průmyslová civilizace obohacuje náš zevní život, ochuzuje život vnitřní. Nemuselo by k tomu docházet, kdybychom zavedli správnou rovnováhu mezi oběma a kdybychom to dělali ve světle vůdčího principu, toho, proč jsme zde na zemi.
9.13.2.140
Poslouchat2018-12-14

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 9
  • Kategorie 13: Human Experience
  • Kapitola 2: Living in The World
  • Číslo: 140

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se