Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Weźmy na przykład karmę: ludzie mogą jeszcze sto razy prezentować tę doktrynę, nigdy nie odnosząc jej jednak do siebie samych, nie rozumieją tym samym jej dalekosiężnych implikacji.

5.6.4.53
2021-10-24

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 5
  • Kategoria 6: Emotions and Ethics
  • Rozdział 4: Purify Passions
  • Numer: 53

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se