Paul Brunton Daily Note

Nie jesteśmy wystarczająco uświadomieni o sensie życia i nie jesteśmy wystarczająco zainteresowani celem życia. W naszej ignorancji ubóstwiamy maszynę i niszczymy siebie. W naszej obojętności tracimy wszelkie szanse na uzyskanie spokoju ducha.

9.13.2.644
2020-10-20

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 9
  • Kategoria 13: Human Experience
  • Rozdział 2: Living in The World
  • Numer: 644

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se