Paul Brunton Daily Note

Zło obecne w świecie może przybrać nową, przesadną i zwodniczą formę, ale samo w sobie nie jest niczym nowym. Wręcz przeciwnie, zło istnieje tak długo jak sam człowiek. Platon przepowiedział, że jeśli któryś z bogów przyjdzie na tę Ziemię, to nie będzie mu wolno żyć. Jego ideały etyczne zostaną odrzucone a jego fizyczna obecność zostanie usunięta przez morderstwo.

7.11.3.29
2024-05-29

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 7
  • Kategoria 11: The Negatives
  • Rozdział 3: Their Presence in The World
  • Numer: 29

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se