Paul Brunton Daily Note

Bevidsthedsforskellene mellem en amøbe, et insekt, et dyr og et menneske repræsenterer en udviklingslinje.

16.26.4.185
2019-07-20

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 16
  • Kategori 26: World-Idea
  • Kapitel 4: True Idea of Man
  • Nummer: 185

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se