Paul Brunton Daily Note

Måske føler han pludseligt sin opmærksomhed blive trukket blidt indad. Når det sker, skulle han give fuldt agt på denne subtile hvisken fra Overselvet, som det er. For der er et smukt udbytte i vente af for et par få minutter at opgive, hvad han ellers er i gang med i øjeblikket. For følger han denne hvisken indad, som han vejledes til at gøre, vil den hurtigt vokse til en høj kalden, der vil overvælde hele hans væsen. Og når han aldeles overgiver sig til at lytte til denne kalden, vil han – og her taler vi kun metaforisk – blive ført til den hellige grænse til selve Overselvet. Måske bliver det kun et kort besøg, men det vil også blive meget smukt, dejligt vederkvægende og i høj grad oplysende.

14.22.5.113
2020-05-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 5: Preparing for Glimpses
  • Nummer: 113

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se