Paul Brunton Daily Note

Inspireret handling bliver mulig, når enhver handling (billedlig talt) modtager dens nødvendige og midlertidige opmærksomhed i forgrunden af bevidstheden, alt imens Overselvet holder menneskets varige opmærksomhed i baggrunden af bevidstheden.

14.22.2.57
2019-09-16

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 2: Inspiration
  • Nummer: 57

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se