Paul Brunton Daily Note

Hvis den industrielle revolution har beriget vores ydre liv, har den også udpint vores indre. Dette havde ikke været nødvendigt, hvis vi havde forstået at afbalancere de to, og hvis det var blevet gjort i forståelsens lys over, hvorfor vi befinder os her på jorden.
9.13.2.140
2018-12-14

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 9
  • Kategori 13: Human Experience
  • Kapitel 2: Living in The World
  • Nummer: 140

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se