Paul Brunton Daily Note

Ikuisesti olemassa oleva Mieli ei voi itse muuttua eikä monistua. Jos se olisi mahdollista, se ei enää olisi entisen kaltainen—Perimmäinen, Absoluutti, Ehdoton ja Ainoalaatuinen. Täydellisenä ja kokonaisena sillä ei liioin ole omia haluja tai omaa tarkoitusta, päämäärää tai motiivia. Siksi se ei ole voinut projisoida maailmankaikkeutta minkään etsityn hyödyn tai halutun saavutuksen takia. Ei ole vastausta kysymykseen, miksi maailmankaikkeus saatettiin alkuun.

16.28.1.65
2022-07-04

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 16
  • Osa 28: The Alone
  • Luku 1: Absolute Mind
  • Jae: 65

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se