Paul Brunton Daily Note

Kun ihminen on siirtynyt Yliminän määräysvaltaan, menettääkö hän identiteettinsä? Eikö hän enää tiedosta olevansa sama ihminen kuin menneisyydessä? Jos näin olisi, hän ei voisi elää ihmisyhteisössä tai hoitaa tehtäviään. Ei, ulkonaisesti hän on jotakuinkin entisensä, vaikka hänen käyttäytymisensä osoittaa huomattavaa muutosta parempaan entiseen verrattuna. Sisäisesti on tapahtunut täysi vallankumous.

16.25.2.186
2024-02-21

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 16
  • Osa 25: World-Mind in Individual Mind
  • Luku 2: Enlightenment Which Stays
  • Jae: 186

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se