Paul Brunton Daily Note

Maailmassa läsnä oleva pahuus voi näyttäytyä uudessa, liioitellussa ja kavalassa muodossa, mutta se ei itsessään edusta mitään uutta. Päin vastoin se on ikivanha. Platon ennusti, että jos jokin jumalista tulisi maan päälle, hänen ei sallittaisi elää. Hänen eettiset ihanteensa käytännössä torjuttaisiin. Hänen fyysinen läsnäolonsa estettäisiin murhaamalla.

7.11.3.29
2024-05-29

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 7
  • Osa 11: The Negatives
  • Luku 3: Their Presence in The World
  • Jae: 29

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se