Paul Brunton Daily Note

Sannheten er at kilden til inspirasjon alltid er der for oss, men bare av og til er vi det bevisst.

14.22.2.103
2022-06-26

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 2: Inspiration
  • Nummer: 103

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se