Paul Brunton Daily Note

Det onde som er tilstede i verden kan vise seg i en ny, intensivert og bedragersk form, men i seg selv er ikke det noe nytt. Tvert imot, det er et eldgammelt fenomen. Platon spådde at hvis en av gudene kom hit til jorden, ville han ikke få leve. Gudens etiske idealer ville bli avvist av menneskene og hans fysiske nærvær fjernet – han ville bli myrdet.

7.11.3.29
2024-05-29

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 7
  • Kategori 11: The Negatives
  • Kapittel 3: Their Presence in The World
  • Nummer: 29

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se