Paul Brunton Daily Note

Det er av slike paradoksale øyeblikk mennesket lærer både hvor ubetydelig det er og hvor stort det er!

14.22.6.294
2024-05-24

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 6: Experiencing a Glimpse
  • Nummer: 294

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se