Paul Brunton Daily Note

Når det strømmer inn lys fra det høyere selvet, opplever vi et glimt. Men bare i den grad vi allerede har forberedt, formet og foredlet vårt sinn, vil vi ha en presis, fullkommen og sikker opplevelse av glimtet.

14.22.5.126
2024-05-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 5: Preparing for Glimpses
  • Nummer: 126

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se