Paul Brunton Daily Note

Når det lykkes bevisstheten å nå sin egen dypeste tilstand, som er klar, upersonlig og uforanderlig, vil den oppleve den guddommelige sjelen, men ikke den høyeste guddommen. Vi kommer nærmere guddommen, men forvandles ikke til den. Vi oppdager den guddommelige strålen i oss, men vi blir ikke selve solen.

16.25.1.99
2024-05-22

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 1: Their Meeting and Interchange
  • Nummer: 99

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se