Paul Brunton Daily Note

Het kwaad dat in de wereld aanwezig is, kan een nieuwe, overdreven en misleidende vorm aannemen, maar is op zichzelf niets nieuws. Integendeel, het is iets ouds. Plato voorspelde dat als één van de goden naar de aarde zou komen, hem het leven onmogelijk gemaakt zou worden. Zijn ethische principes zouden in de praktijk worden verworpen. Zijn fysieke bestaan zou door middel van moord beëindigd worden.

7.11.3.29
2024-05-29

  • Van The Notebooks of Paul Brunton, deel 7
  • Categorie 11: The Negatives
  • Hoofdstuk 3: Their Presence in The World
  • Nummer: 29

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se