Paul Brunton Daily Note

Hvis han modtager en strøm af lys fra Overselvet, oplever han et spirituelt glimt. Men han vil kun opleve det korrekt, fuldstændigt og sikkert, hvis han forud har forberedt, formet og renset sin personlighed.

14.22.5.126
2024-05-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 5: Preparing for Glimpses
  • Nummer: 126

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se