Paul Brunton Daily Note

Bevidstheden, som altid er, kan ikke forandre eller multiplicere sig selv. Hvis den kunne, ville den ikke være, hvad den er – det Ultimative, det Absolutte, det Ubetingede og det Unikke. Og, da den er perfekt, fuldstændig, kan den heller ikke besidde egennyttige begær, formål, mål eller motiver. Derfor kan den ikke have projiceret universet for at opnå noget. Der er intet svar på spørgsmålet, hvorfor universet blev skabt.

16.28.1.65
2022-07-04

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 16
  • Kategori 28: The Alone
  • Kapitel 1: Absolute Mind
  • Nummer: 65

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se