Paul Brunton Daily Note

Lidská mysl má štěstí v tom, že má spojení s Boží Myslí

16.25.1.47
2024-04-14

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitola 1: Their Meeting and Interchange
  • Číslo: 47, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se