Paul Brunton Daily Note

V tomto mírem naplněném zapomnění na nižší jáství je obroda života a znovuzrození dobrotivosti v Nadjá a skrze něj.

15.24.4.148
2023-04-02

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 15
  • Kategorie 24: The Peace Within You
  • Kapitola 4: Seek the Deeper Stillness
  • Číslo: 148

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se