Paul Brunton Daily Note

Povinností průkopníků-myslitelů je pomáhat lidstvu ve vzestupu k vyššímu životu. Tato povinnost bude srozumitelnější, až budou důsledky destruktivního období, jímž svět prochází, očividné…

5.6.7.35
2022-06-30

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 5
  • Kategorie 6: Emotions and Ethics
  • Kapitola 7: Miscellaneous Ethical Issues
  • Číslo: 35, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se