Paul Brunton Daily Note

Ако сме изцяло фокусирани във физическия свят, мисли като тези могат да се четат, но няма да достигнат до умовете ни.

2.1.2.393
2024-05-17

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 2
  • Категория 1: Overview of the Quest
  • Глава 2: Its Choice
  • Номер: 393

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se