Paul Brunton Daily Note

Тъй като той получава приток на светлина от Върховния Аз, Прозрението се преживява. Но само до степента, в която предварително се е подготвил, изваял и пречистил, той ще го изпита правилно, напълно и безопасно.

14.22.5.126
2024-05-25

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 5: Preparing for Glimpses
  • Номер: 126

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se