Paul Brunton Daily Note

Злото, което присъства в света, може да покаже нова, преувеличена и измамна форма, но само по себе си не е нещо ново. Напротив, това е нещо много древно. Платон е предсказал, че ако някой от боговете дойде на тази земя, няма да му бъде позволено да живее. Неговите етични идеали ще бъдат на практика отхвърлени. Физическото му присъствие ще бъде премахнато чрез убийство.

7.11.3.29
2024-05-29

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 7
  • Категория 11: The Negatives
  • Глава 3: Their Presence in The World
  • Номер: 29

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se