Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.... Den kortvariga glimten av det verkliga jaget är inte den slutliga upplevelsen, det finns en annan och ännu mycket bättre som väntar oss. I den är vi förenade med osynliga band av en allomfattande, osjälvisk medkänsla med allt som lever...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Ett nytt liv har fötts i vårt inre men det är ännu på fosterstadiet. Glimtarna övertygar oss om att det verkligen finns ett andligt jag, men de förenar oss inte med detta jag. Deras huvudsakliga uppgift är att väcka oss ur den materialistiska sömnen och intellektets förvillelser…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Idén att vi har ett högre jag, övertygelsen om att vi har en själ, bryter igenom egots ”begränsade existens” med en oemotståndlig, avslöjande kraft. Det är som att komma ut i flödande solljus efter en dyster resa genom en lång och mörk tunnel…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Denna lyckobringande upplevelse, glimten av Överjaget, kan komma till oss under meditationen. Den kommer plötsligt. Ena stunden befinner vi oss i vårt vanliga, egoistiska jag kämpande med rastlösa tankar och oroliga känslor. I nästa stund är egot plötsligt borta och alla sinnen, tankar och känslor stilla. Allt som krävs av oss är att passivt och kärleksfullt ta emot, att inte göra motstånd mot det gudomliga som nu tar oss i besittning…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Ingen kommer i långa loppet att vara nöjd med bara en glimt av verkligheten. Vi vill leva den också. Vi ska inte vara tillfreds med dessa övergående inspirationer. Ständigt andligt medvetande bör vara det avlägsna men fullt nåbara målet…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se