Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.Det mål som vi sakta kommer allt närmare har tre delar: En fullt utvecklad omgivning, en fullt utvecklad intelligens och en fullt medveten förening med själen. Det sista är det bästa, de båda andra hjälper till. Först kommer förståelsen av oss själva — sedan kommer upplysningen. Vi är verkligen på väg mot det stora uppvaknandet i fullt självmedvetande.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se