Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.Om vårt evolutionära behov skulle kräva det, kommer vi att möta svårigheter som gör oss mindre intresserade av världen eller drabbas av sjukdom som gör oss mindre fästade vid kroppen. Detta har inte så mycket med karmiska påföljder att göra som med att tillfredsställa detta evolutionära behov. Båda samverkar vanligen, men inte alltid och inte nödvändigtvis. Inte heller sker detta så mycket med vanliga människor som med andliga sökare, eftersom de senare har bett om en snabbare utveckling.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se