Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.Om vi slutar att se på vårt eget liv från egots begränsade ståndpunkt och i stället betraktar det från vår utvecklingsnivå i reinkarnationscykeln med dess långt bredare perspektiv, får tillvaron en helt annan mening och signifikans. Att se till att vår personliga tillvaro kommer i harmoni med världsidén blir då inte bara vår plikt utan även vår glädje.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se