"Den som själv har haft nytta av dessa idéer
har ett ansvar för att göra dem tillgängliga
för andra som är redo att ta emot dem..."

Paul Brunton


Använd Facebook!


A. Bjud in alla dina Facebookvänner till Paul Brunton Daily Note.
Det kan ske på två olika sätt.


1. Recommend


1. Klicka på knappen ”Recommend” ovanför menyn till vänster på hemsidan.

2. Skriv ett meddelande i den ruta som nu har kommit upp. Texten kan läsas
av alla dina Facebookvänner.

3. Klicka på ”Post to Facebook”.

4. Klicka på ”Close” om du önskar avbryta.

2. PB-kortet


1. Ladda ner pb-kortet på din dator genom att klicka på det.2. Gå till din Facebooksida.

3. Klicka på din statusuppdatering så kommer det upp en bild på en kamera.

4. Klicka på kameran.

5. Gå till pb-kortet och dubbelklicka på det.

6. Klicka på Skicka (Post).B. Dela en text - dagens eller någon tidigare publicerad -
med en eller flera Facebookvänner


1. Under den text - som du finner i Biblioteket, Dag för dag eller De trettio senaste...
och som du önskar dela finns det en blå knapp med ordet "Send".
Klicka på den så kommer det upp en ruta.

2. Skriv in i rutan namn på den vän eller de vänner som du vill ska få
den utvalda texten.

3. Skriv en hälsning i rutan ”Message”.

4. Klicka på ordet "Send". Adressaten (adressaterna) har nu fått
den utvalda texten samt ditt meddelande. Epost informerar vederbörande
om att text och meddelande nu kan läsas.

5. Klicka på ordet ”Cancel” om du vill radera allt (namn och meddelande)
som har skrivits in.

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se