EmailChoose Note

Instructions :Ако си следвал четворния път – ако си се отдал на медитация, метафизично учение, прочистване на характера и себеотрицателно служение – и все още се чувстваш далеч от целта, какво би направил? Да – последвай посланието на Христос: ... моли се и ще получиш, почукай и вратите ще се отворят...” Ти трябва да се молиш за прошка и помощ от дъното на уплашената си душа.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Когато човек съвсем съзнателно поема пътя на търсещ, това само по себе си е проява на Милост! Когато чувството на раздяла от Висшето Аз е вече непоносимо, той (Висшият Аз) го кара да осъзнае, че времето е дошло! Той чувства надежда и доверие. Разбира, че не е сам! Тази любов към Висшия, която се е събудила в него, е отражение на любовта, преливаща към него от Висшия Аз.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Поредица от паметни изживявания потвърждава факта, че една закриляща сила е завладяла личността и я усъвършенства, въздига, вдъхновява и съветва. Едно прекрасно чувство на свобода, изпълнено с радост и благодарност се шири в съзнанието ти. То замества всички страхове и лични проблеми.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Единственото нещо, което може да направи егото, е - да предизвика обстоятелствата благоприятни за проникване на просветлението, но не и да го създаде. Чрез пречистване на мислите, чувствата, думите и делата, пазейки жив бляна към Святото, чрез редовна медитация и философско четене, чрез безпристрастно отношение към околните – егото извършва своето. Но това е само почукване на вратата на Висшето Аз. Единствено собствената му висша Благодат може да я отвори.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Цялото ти духовно търсене и стремеж – учение, медитиране и т.н. е вдъхновено от Висшия Аз и получава подкрепата му до постигането на целта. Висшият Аз работи за теб дори и преди да си започнал търсенето си. То е неосъзнат отговор на Божествения порив. Първият интуитивен подтик идва от свещената Благодат. Ти мислиш, че вършиш всичко заради самия себе си. Но всъщност това е Благодатта, която невидимо отваря сърцата ни и осветлява съзнанието.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Личната ти инициатива те тласка към целта, докато божествената Благодат те води към нея. И двете Сили се съчетават, когато духовното търсене достига целта си и се увенчава с успех. Но благодатта е тази, която в самото начало ти помага да поемеш, прави целта желателна и ти дава вяра в успеха.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Мистериозното проникване на Извисеността може да промени хода на събитията. То предоставя нови възможности, различно стечение на съдбата....
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Без желание идването на Благодат е малко вероятно, а без Благод¬ат няма как да бъде постигнато осъзнаване на Свръх Аза.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Както в началото, така и в края на този път, откриването на Свръх Аза, не е акт на човешка воля. Само Божествената воля - тоест само собствената ни Святост - може да доведе до окончателния, всичко разкриващ акт, чието устойчиво съзнание превръща учениците в напреднали.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... На определен етап той трябва да се научи да „се отпуска“ повече и да позволява на Върховния Аз да го обладава, вместо да се напряга да придобие нещо, което смята, че все още му убягва. Всеки един ученик, който го е преминал си спомня какъв голям напредък е постигнал, когато е направил това откритие ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Когато неговите лични усилия отслабнат, усилието продължава от негово име от една по-висша сила. Без каквото и да било усилие от негова страна, Благословията започва да прави за него това, което той не може да направи за себе си, и под нейното благотворно въздействие той ще усети как висшата му воля се усилва, как моралното държание укрепва и духовният му стремеж се възвисява.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... В момента, когато човек по собствена воля изостави закоравялото си разбиране, поставен пред изпитание и го замени с по-висше, в този момент той получава Благословия. С приемането му се извършва чудо и злото на по-нисшата гледна точка бива перманентно изхвърлено от характера му. Ситуацията сама по себе си едновременно го е довела до доказателството и му е дала неговия шанс...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Търсейки Върховния Аз, сериозният ученик трябва да го търси с любов. Наистина трябва цялата му мисия да бъде изпълнена с това чувство... Поради тази отдаденост към нещо, което се извисява над неговите лични интереси, той не може вече да търси лична изгода за сметка на другите. Неговата цел ще бъде не само да обича душата, но да я разбере, не само да чуе гласа ѝ по време на медитация, но да изживее подбудите ѝ чрез действия.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Благословията е последното, славно и автентично доказателство, че не само човек търси Бог, но също и Бог вечно чака човека...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Когато егото се почувства привлечено от свещения си източник, съществува и равно по сила привличане от страна на Върховния Аз към самото его. Никога не се съмнявайте, че Божественото винаги отвръща на това привличане от страна на човешкия Аз. Нито миналото, нито настоящата същност на човека не могат да променят този благословен, носещ надежда факт...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Никой човек не е толкова низък, толкова порочен, толкова слаб или толкова сломен, че да не може да започне отначало. Нека бъде като дете, поставяйки себе си в ръцете на по-висшия аз, молейки го за напътствие и Благословия. Той трябва да повтаря това поне всеки ден, а дори и по-често. След това нека търпеливо да чака и да се оглежда внимателно за интуитивния отговор през следващите няколко седмици и месеци.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Той първо трябва да се помоли да бъде освободен от тежкото робство на чувствата, желанията и мислите. След това трябва да се моли за съзнателното присъствие на Върховния Аз... Неговият копнеж за подобно освобождение и такова присъствие трябва да бъде несъмнено искрен и несъмнено силен... Върховният Аз не е само идея – той е жива реалност...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Ако е вярно, че само божествената Благословия може да доведе мисията до успешен край, също така е вярно, че истинското човешко усилие трябва да предхожда и следователно да призове идването на Благословията. Необходимото за да се появи Благословията е, първо, смиреност, която е пълна и завършена, дълбоко искрена, второ, да се предложим самите ние на Върховния Аз, посвещение на земното същество на духовната същност и, трето, ежедневно практикуване на молитвени упражнения...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Благодатта достига до сърцето, което най-много желае това...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Само ако човек се влюби в душата си толкова дълбоко, колкото в една жена, само тогава ще има възможността да го намери. Непрестанният копнеж за Висшия Аз в духа на религиозна преданост е една от най-задължителните страни на четворното неотделимо търсене (мистична медитация, метафизичен размисъл, пречистване на характера и безкористна работа). Тонът на копнеж за тази реализация трябва да звучи по време на всичките му молитви и богослужения, на концентрацията и медитацията му…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Една от специалните задачи на Исус е била да каже на хората, че съчувствието (или любовта, както е преведена оригиналната дума) е основната характеристика на Бог и че милостта, прошката и изкуплението след това са главните характеристики на активната връзка на Бог с човека…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Конкретната помощ, която му е необходима на определен етап, ще дойде по естествен път. Тя може да бъде под формата на промяна във външните обстоятелства или на среща с по-развита личност, на печатна книга или писмо, на внезапно неочаквано емоционално вдъхновение или озаряваща интелектуална интуиция…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Чрез спускането на Благодатта, всички мъчителни и грозни спомени от миналото на търсещия, както и разочарованията от настоящето, са чудотворно измити от невидимата и изцеляваща ръка на Висшия Аз. Той знае, че в областта на съзнанието му е влязъл нов елемент и от този момент ще почувства едно благословено успокояване на вътрешния си живот...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Първата ценност на покаянието е, че то примирява с ненужното минало. Втората му стойност е, че то отваря пътя към ново начало. Минали грешки не могат да бъдат изтрити, но бъдещите могат да бъдат избегнати...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Цената на покаянието е, че това е първата стъпка, която ни освобождава от съжаление за миналото…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se