EmailChoose Note

Instructions :Да видиш истинския Аз за момент, не е върховното преживяване. Има друго, по-прекрасно, което предстои. Чрез него ти ще бъдеш свързан с невидим обръч от безкористно съчувствие към всички живи същества.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Нов живот се заражда вътре в него самия, макар и бидейки все още в ембрионално състояние. Тези проблясъци го карат да осъзнае присъствието на духовния му аз , но все още не го свързват с него. Тяхната основна цел е осъществена, ако го събудят от съня на сетивата и измамата на интелекта…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Идеята, че той има Висше Аз убеждението, че има душа, влива в неговото малко съществуване голяма сила на откровение и чувства, като появявата нагоре в славна светлина след мрачно пътуване през дълъг тъмен тунел…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Това щастливо преживяване на Висшия Аз може да дойде за кратковреме по време на медитация. Това идва внезапно. В един момент студентът е в обикновения си егоистичен аз, борещ се с неспокойни мисли и неспокойни чувства; В следващия момент, егото внезапно стихва и всяка активност е преустановена. Ученикът трябва само да може да се остави на божествеността която го завладява и да не оказва противодействие…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Никой не може  да бъде постоянно доволен, ако зърне само проблясък от реалността; той също иска да я живее. Това не е реално и той не трябва да се задоволява с тези преходни вдъхновения. Постоянното духовно съзнание трябва да бъде неговата далечна, но и постижима цел…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se