EmailChoose Note

Instructions :Най-дълбоката медитация довежда медитиращия до напълно различно ниво на съзнание. Това го кара да отхвърли всички мисли за света и особено за себе си.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se