EmailChoose Note

Instructions :Там, в най-дълбоко състояние на съзерцание, той осъзнава друго нещо - че както светът на предметите извън така и светът на мислите вътре - те изчезват. Но тогава не следва безсъзнанието.Това, което остава, е непрекъснатото статично безличностно и непроменящо се съзнание. Това е най истинската и дълбока същност на човека...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se