EmailChoose Note

Instructions :Когато човек открие, че самият той е носител на божествените сили, той престава да бяга тук и там в търсене на други хора.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se