EmailChoose Note

Instructions :Вратата на вътрешното му съзнание е отворена; Регенерирането на неговата морална природа е започнало. Истината ще се прояви в най-вътрешните кътчета на съзнанието му, понякога рязко, но понякога съвсем леко. И тъй като идва по този начин, защото идва от доброто в него, тя ще бъде динамична, творческа, мощна. Осъзнавайки този възвишен приток, скоро ще разбере, че характерът му се променя, а и други ще видят как поведението му показва повече благородство;
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se