EmailChoose Note

Instructions :Ако сме призовани по Пътя на Духовното търсене да се откажем от всичко за постоянно или временно, това е само, за да да получим нещо невероятно по-добро в замяна. Търсенето ни призовава да се откажем от земните желания не за да станем нещастни, а за да бъдем щастливи...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se