EmailChoose Note

Instructions :Позицията на безличен наблюдател е само опитност, предположение, това е практическа помощ водеща до половината път към целта. Защото, когато опитността е добре установена като разбиране, перспектива и практика, нещо се случва от само себе си: наблюдателят и наблюдаваното его с тялото и светът му се поемат от Единния Дух.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se