EmailChoose Note

Instructions :Според Ведите, с колкото повече постоянство си припомняме и мислим за себе си като за чист Дух, толкова по-вече побеждаваме илюзията и откриваме Истината.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se