EmailChoose Note

Instructions :Въпросът ”Кой съм аз?” се задава някъде в тази монументална древна книга ”Йога Васиста”. Той често е включен векове по-късно в молитвите на Свети Франциск. Но Шри Рамана Махарши му дава централно значение в съветите си към духовно търсещите и медитатори.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se