EmailChoose Note

Instructions :Това, което винаги е на фона на всички мисли, е Съзнанието. Без него те никога не могат да се появят, нито да съществуват. Съзнанието съществува обаче в собствената си самодостатъчност.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se