EmailChoose Note

Instructions :В крайна сметка ще трябва да се издигне в тази чиста атмосфера, откъдето може да изследва личния си живот като нещо отделно. И още по-трудно нещо, той ще трябва да живее по такъв начин, че да използва личността, за да изрази мъдростта и добротата, които се чувстват на тази височина…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se